Karrierfejlesztés Gondolkozz holnapban, cselekedj jelenben!
Találj befektetőt karriertervedhez!

Üdvözlöm!

Bizonyára sokan elgondolkoztak már azon, hány tehetséges, életerős, fejlődőképes ember keres épp munkalehetőséget? A munkával rendelkezők körében vajon hányan kerülnek szakmai, vagy pozícionális "zsákutcába", ahol nem tudják kihasználni képességeik és tudásuk legjavát? Vajon hány ember dolgozik szektorális, strukturális vagy mobilitási "mellékvágányon", ahol folyamatos lemondásra kényszerül alkalmassága, egzisztenciális helyzete, szociális körülményei, személyisége, vagy jövőképe szempontjából?
Rátkai Balázs vagyok, humán erőforrás szakember. A pályám során sokszor találkoztam munkanélküliséggel, vagy karrierúthoz kapcsolódó egyéb élethelyzeti problémával. Keresni kezdtem egy alternatív megoldást és ennek során született a karrierfejlesztési megállapodás koncepciója...

Feltehetjük a kérdést: mi magunk hány olyan embert ismerünk, aki "többre érdemes", aki "pályát tévesztett" és törekvése ellenére nem tud kiteljesedni a munka terén, vagy nem tud kitörni munkaerőpiaci helyzetéből? Ha ismerünk ilyen embert, és van mobilizálható anyagi-, fizikai-, vagy szellemi erőforrásunk, akkor potenciális humántőke befektetők vagyunk, akik a karrierfejlesztési megállapodás révén társadalmilag hasznos célt valósíthatnak meg, a munkavállalóval együttműködve közös sikert érhetnek el, és végül, de nem utolsó sorban, befektetésük és kockázatvállalásuk nyomán megérdemelt haszonra tehetnek szert.

A koncepció kiindulópontja a munkavállalók és a munkaerőpiac kölcsönösen korlátozott rugalmassága amely strukturális hézagok, kereslet-kínálati eltérések, adaptációs és tranzakcionális elégtelenségek, munkavállalási- és foglalkoztatási anomáliák, vagy akár munkapszichológiai jelenségek formájában ölt testet. Összességében olyan gazdasági-társadalmi problémáról van szó, amelyre sem a piac, sem az állami eszközrendszer nem kínálnak tartósan sikeres megoldást.

Sejthetjük, hogy kisebb-, vagy nagyobb mértékben, de rendkívül sokakat érint ez az élethelyzet. Ki tudná akár csak megbecsülni, hogy ebből adódóan mekkora kompetencia- és humánerőforrás tömeg hever kihasználatlanul, vagy mekkora gazdasági-társadalmi veszteséget jelent mindez napról-napra? Ki tudná valaha is felmérni, hogy helyzetük miként hat a velük és környezetükben élőkre?

Olyan eszközre van szükség, amely kölcsönös és közvetlen érdekeltség útján erősíti az adaptációs képességet, és ezzel növeli a rugalmasságot, a munkaerőpiaci mozgásteret.

A koncepció, valamint az ennek alapján kidolgozott magánjogi szerződésminta bemutatásának célja, hogy az elhelyezkedési-, előrelépési-, illetve munkát érintő egyéb változtatási kihívással szembesülő munkavállaló (karrierfejlesztő), valamint a munkavállaló képességeiben, tudásában, fejlődésében munkaerőpiaci oldalról lehetőséget látó magánbefektetők között kölcsönös előnyöket biztosító, új együttműködési forma kereteit hozza létre.

Ma már folyamatosan bővül az a konzultációs kör, amelyben különböző területeket képviselő szakemberekkel tovább formáljuk a megállapodás kereteit és segítjük az alkalmazás gyakorlatát. Ez úton is köszönet Dr. Alexi Juditnak, aki elsőként állt mellém a koncepció megvalósítása során! További segítőim között külön köszönet Bordi Zsuzsannának és Kiss Mariannának.

Bízom benne, hogy a karrierfejlesztési megállapodás valóban működő gyakorlattá válik és sokak számára jelent majd megoldást képességeik, tudásuk, vagy befektethető szabad erőforrásaik minél jobb hasznosítására. A koncepció kidolgozásakor elsősorban azokra a munkanélküli emberekre gondoltam, akikkel a pályám során, nehéz élethelyzetükkel elszántan küzdve találkoztam. Nagy tiszteletet érdemelnek mindazok, akik a biztos megélhetés hiányában is napról-napra méltósággal, kitartással és tetterővel igyekeznek állást találni. Remélem, hogy közülük is sokan lesznek, akik számára egy-egy karrierfejlesztési megállapodás nyit majd utat az új munkalehetőséghez.